Tag Archives: CULTURA

Es presenta la nova web de gestió documental de la Generalitat de Catalunya | Grup d’Arxivers de Lleida

El 12 de juliol passat, la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat va presentar la seva nova pàgina web de gestió documental. El nou portal està dissenyat per als professionals del sector, però també per als ciutadans. L’objectiu és actuar de centre d’informació i de difusió dels Arxius Centrals Administratius (ACA) i del sistema de gestió documental que es coordina des del Departament de Cultura.  Vol desenvolupar una imatge de diversitat i riquesa de la gestió documental, aquest web també acull altres institucions públiques que no depenen directament de la Generalitat, com les administracions locals o les Universitats. Entre altres coses inclou eines i recursos en gestió documental com estàndards, normatives, manuals, estatals i internacionals. També vol ser en un espai de difusió dels projectes de gestió documental que impulsa la Secció d’Innovació Tecnològica i Gestió Documental del departament.

El més important dels projectes que es treballen actualment és l’anomenat ARESTA, Arxiu Electrònic Segur i Tramitació Administrativa, permet el tractament i l’arxivament de documents electrònics seguint les directrius establertes pel Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat de Catalunya, on es recuyen les condicions tècniques i organitzatives de classificació funcional, seguretat, accés i disposició dels documents administratius des de l’inici del procediment administratiu, per tal de garantir-ne l’autenticitat, la fiabilitat, la integritat i la disponibilitat futura, i fixa les directrius corporatives en matèria d’arxiu electrònic.

Via: Es presenta la nova web de gestió documental de la Generalitat de Catalunya | Grup d’Arxivers de Lleida

Anuncis

Sweet Little Sixteen – Música

Sweet Little Sixteen” is a rock and roll song written and first recorded by Chuck Berry, who released it as a single in January 1958. His performance of it at that year’s Newport Jazz Festival was included in the documentary film Jazz on a Summer’s Day. It reached number two on the Billboard Hot 100, Berry’s second-highest position ever on that chart.

Chuck Berry – Sweet Little Sixteen

They’re really rockin’ in Boston
In Pittsburgh, PA
Deep in the heart of Texas
And round the Frisco Bay
All over St. Louis
And down in New Orleans
All the cats wanna dance with
Sweet little sixteen

Sweet little sixteen
She’s just got to have
About a half a million
Framed autographs
Her wallet filled with pictures
She gets ’em one by one
Become so excited
Watch her, look at her run, boy

“Oh mommy, mommy
Please may I go
It’s such a sight to see
Somebody steal the show
Oh daddy, daddy
I beg of you
Whisper to mommy
It’s all right with you”

Cause they’ll be rockin’ on Bandstand
Philadelphia, PA
Deep in the heart of Texas
And round the Frisco Bay
All over St. Louis
Way down in New Orleans
All the cats wanna dance with
Sweet little sixteen

Cause they’ll be rockin’ on Bandstand
Philadelphia, PA
Deep in the heart of Texas
And round the Frisco Bay
All over St. Louis
Way down in New Orleans
All the cats wanna dance with, oh
Sweet little sixteen

Sweet little sixteen
She’s got the grown up blues
Tight dresses and lipstick
She’s sportin’ high heel shoes
Oh, but tomorrow morning
She’ll have to change her trend
And be sweet sixteen
And back in class again

Well, they’ll be rockin’ in Boston
Pittsburgh, PA
Deep in the heart of Texas
And round the Frisco Bay
Way out in St. Louis
Way down to New Orleans
All the cats wanna dance with
Sweet little sixteen

South of The Border – Música

“South of the Border” is a popular song describing a trip to Mexico, written by Jimmy Kennedy and Michael Carr and published in 1939 for the film of the same name starring country star Gene Autry.

“South of the Border” (Gene Autry, 1939)

Ay-ay-ay-ay
Ay-ay-ay-ay

South of the Border, down Mexico way
That’s where I fell in love
When stars above came out to play
And now as I wander
My thoughts ever stray
South of the border, down Mexico way

She was a picture in old Spanish lace
Just for a tender while
I kissed the smile upon her face
For it was “Fiesta” and we were so gay
South of the border, down Mexico way

Then she sighed as she whispered “Mañana”
Never dreaming that we were parting
And I lied as I whispered “Mañana”
For that tomorrow never came

South of the border, I rode back one day
There in a veil of white
By candlelight she knelt to pray
The bells told me that I mustn’t stay
South of the border, down Mexico way
Ay-ay-ay-ay, (Ay-ay-ay-ay,) etc

Oh! Carol – Música

Oh! Carol” is an international hit written by Neil Sedaka in 1958. The song was co-written with Howard Greenfield. The song reached #9 in the American charts in 1959. It also earned Sedaka his first #1 ranking when it went to #1 on the Italian charts for four weeks in January 1960. After release of single, it was included in the album Neil Sedaka Sings Little Devil and His Other Hits. The song is noted for Sedaka’s spoken recitation of the verse, the second time around.

Neil Sedaka – Oh! Carol (original version)

Oh! Carol
I am but a fool
Darling, I love you
Though you treat me cruel
You hurt me
And you make me cry
But if you leave me
I will surely die

Darling, there will never be another
Cause I love you so
Don’t ever leave me
Say you’ll never go

I will always want you for my sweet heart
No matter what you do
Oh! Carol
I’m so in love with you

Oh! Carol
I am but a fool
Darling, I love you
Though you treat me cruel
You hurt me
And you make me cry
But if you leave me
I will surely die

Darling, there will never be another
Cause I love you so
Don’t ever leave me
Say you’ll never go

I will always want you for my sweet heart
No matter what you do
Oh! Carol
I’m so in love with you

If I Had A Hammer – Música

If I Had a Hammer (The Hammer Song)” is a song written by Pete Seeger and Lee Hays. It was written in 1949 in support of the progressive movement, and was first recorded by The Weavers, a folk music quartet composed of Seeger, Hays, Ronnie Gilbert and Fred Hellerman. It was a number 10 hit for Peter, Paul and Mary in 1962 and then went to number three a year later when recorded by Trini Lopez.

Trini Lopez – If I Had A Hammer.. (1963)

If I had a hammer
I’d hammer in the morning
I’d hammer in the evening
All over this land
I’d hammer out danger
I’d hammer out a warning
I’d hammer out love between
My brothers and my sisters ah-aaah
All over this land

If I had a bell
I’d ring it in the morning
I’d ring it in the evening
All over this land
I’d ring out danger
I’d ring out a warning
I’d ring out love between
My brothers and my sisters ah-aaah
All over this land.

If I had a song
I’d sing it in the morning
I’d sing it in the evening
All over this land
I’d sing out danger
I’d sing out a warning
I’d sing out love between
My brothers and my sisters ah-aaah
All over this land.

I got a hammer
And I got a bell
I got a song to sing
All over this land
It’s the hammer of justice
It’s the bell of freedom
It’s the song about love between
My brothers and my sisters
All over this land
All over this land
All over this land
All over this land
All over this land

Ingressen a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell els fons dels Ajuntaments de Vilanova de Bellpuig i Golmés. | Grup d’Arxivers de Lleida

El passat 15 de març de 2017 el conseller de Cultura, Santi Vila, el president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Josep Mª Huguet i els respectius alcaldes de les poblacions de Vilanova de Bellpuig i Golmés, Joan Trull i Jordi Calvís, van signar els corresponents convenis de cessió en dipòsit i règim de comodat dels fons documentals dels ajuntaments de Vilanova de Bellpuig i Golmés a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell.

El fons de Vilanova de Bellpuig consta d’uns 100 metres de documentació datada entre 1861 i 2004 i el de Golmés assoleix uns 130 metres de documentació datada entre els anys 1576 i 2000. Tan aviat com sigui possible, ambdós fons rebran el corresponent tractament arxivístic, catalogació, instal·lació als dipòsits i posada a disposició dels investigadors i de la pròpia administració.

Amb l’ajut d’un tècnic d’arxiu i d’un auxiliar, assumits respectivament pel Departament de Cultura i pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, així com la col·laboració del personal dels mateixos ajuntaments es realitza el trasllat amb garanties de control i amb la supervisió necessària per tenir localitzable i recuperable qualsevol document en qualsevol moment, ja sigui a partir d’inventaris sumaris, o d’una ubicació provisional estratègica i concreta als dipòsits de pre-arxivatge.

El procés va començar fa uns anys, quan els llibres d’actes del ple ja es van posar a pública consulta a través del portal “Arxius en Línia” i es va elaborar la corresponent fitxa del Cens d’Arxius. Amb aquests dos ja són sis els municipis que han ingressat els seus fons a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell, el qual aviat rondarà la xifra dels 1500 metres de documentació custodiada.

Paral·lelament al trasllat d’aquests dos fons, el dia 9 de maig el Ple de l’Ajuntament de Vila-sana, població famosa per l’estany que llinda amb el seu terme, ha acordat cedir en comodat el seu fons documental. Es tracta d’uns 70 metres de documentació, del 1933 al 2004. La raó d’aquesta cronologia és que el municipi de Vila-sana es va constituir per acord consistorial de l’Ajuntament de Castellnou de Seana adoptat en sessió de 26 de març de 1933. La part de terme objecte de segregació foren les Entitats Locals Menors d’Utxafava i Novelles. L’aleshores alcalde de Castellnou, Sr. David Cabestany, publicà l’edicte el 8 d’abril de 1933.

El tractament arxivístic del fons permetrà sistematitzar un sistema de gestió documental per a la documentació anterior al 2000, sistema que ja fa anys que funciona amb Mollerussa i Sidamon, així com ja s’està treballant en els casos de Castellnou de Seana i Linyola. Aquest sistema es concep com una eina que faciliti la gestió de documents que ja han exhaurit la vigència administrativa i s’eviti la pèrdua de documentació i d’informació.

Amb aquests fons ja són set els municipis que han confiat els seus fons documentals a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell. Cal doncs, animar als responsables de la resta de municipis del Pla d’Urgell que encara conserven l’antiga documentació a fer cessions similars mitjançant el ple municipal, que és la decisió que obre la via de la tramitació de l’ingrés a l’Arxiu Comarcal d’aquest tipus de patrimoni, per tal de preservar-lo i posar-lo a disposició dels ciutadans, en una infraestructura moderna i especialment concebuda per aquesta finalitat, la qual té l’avantatge de ser a molt poca distància d’on precisament aquest patrimoni ha estat creat i generat.

Via: Ingressen a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell els fons dels Ajuntaments de Vilanova de Bellpuig i Golmés. | Grup d’Arxivers de Lleida

Conferència de la Dra. Francesca Español sobre els sepulcres dels Comtes d’Urgell del Monestir de les Avellanes | Monestir de les Avellanes

L’11 de juny de 2017 la Dra. Francesca Español i Bertran (UB) ens va oferir la conferència “De Bellpuig de les Avellanes a Nova York: el llarg viatge dels sepulcres comtals”. Ponència que es va realitzar en el marc dels Actes de commemoració del 50 aniversari del retorn de les restes dels Comtes d’Urgell al Monestir de les Avellanes.Us deixem amb la conferència realitzada a l’església del Monestir de les Avellanes.

 

Via: Conferència de la Dra. Francesca Español sobre els sepulcres dels Comtes d’Urgell del Monestir de les Avellanes | Monestir de les Avellanes

One Fine Day – Música

One Fine Day” is a song written by Gerry Goffin and Carole King. It first became a popular hit in the summer of 1963 for the American girl group The Chiffons, who reached the top five on the Billboard Hot 100 chart. In 1980, King covered her own song and charted at number 12 on the Hot 100 with her version. The song has subsequently been covered by numerous artists over the years.

The Chiffons – One fine day ( 1963 )

The Chiffons – One fine day ( 2000 )

One fine day, you’ll look at me
And you will know our love was, meant to be
One fine day, you’re gonna want me for your girl

The arms I long for, will open wide
And you’ll be proud to have me, right by your side
One fine day, you’re gonna want me for your girl

Though I know you’re the kind of boy
Who only wants to run around
I’ll keep waiting and someday darling
You’ll come to me when you want to settle down, oh!

One fine day, we’ll meet once more
And then you’ll want the love you threw away before
One fine day, you’re gonna want me for your girl

El CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació rep un donatiu del Museu de la Farmàcia Catalana | Blog del CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

 

1.jpgEl CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació ha rebut en donatiu un fons provinent del Museu de la Farmàcia Catalana integrat per 1.100 llibres i 1.400 fascicles de revista.

El Museu de la Farmàcia Catalana va ser creat l’any 1957 pel Dr. Jesús Isamat Vila, amb el nom de Biblioteca – Museu d’Història de la Farmàcia Catalana, com un annex del, aleshores, Seminari d’Història de la Farmàcia.

El Dr. Isamat va ser professor d’Història de la Farmàcia de la Universitat de Barcelona fins l’any 1965. Les instal·lacions del Museu foren inaugurades el curs acadèmic 1957–1958, conjuntament amb les del edifici que allotjaria a partir d’aquell moment la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. 2.jpg

El seu fons inclou llibres i fulletons – alguns d’ells exemplars antics – sobre farmàcia, química, botànica, medicina i, en menor mesura, sobre bibliografia. El donatiu també aplega un conjunt de llibres editats al llarg dels segles XIX i XX publicats majoritàriament a l’Estat espanyol, Anglaterra,  França i Alemanya.

El fons, que s’està incorporant al Catàleg del CRAI de la UB, s’identifica amb la nota: Donació: Museu de la Farmàcia Catalana.  3.jpg

 

Via: El CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació rep un donatiu del Museu de la Farmàcia Catalana | Blog del CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació