Daily Archives: Març 12, 2019

Come And Go With Me – Música

“Come Go with Me” is a song written by C. E. Quick (a.k.a. Clarence Quick), an original member (bass vocalist) of the American doo-wop vocal group The Del-Vikings (also spelled Dell Vikings on Dot records releases, without a dash). The song was originally recorded by The Del-Vikings in 1956 and was released on Fee Bee Records. Norman Wright was the lead vocalist on this song. When the group signed with Dot Records in 1957, the song became a hit, peaking at #4 on the Billboard Hot 100 chart and becoming the group’s highest-charting song. The song was later featured in the films American Graffiti (1973), Diner (1982), Stand by Me (1986), Joe Versus the Volcano (1990), and Netflix film Set It Up (2018).

Come And Go With Me- The Dell Vikings

Dom, dom, dom, dom, dom, de, doobe, dom
Dom, dom, dom, dom, dom, de, doobe, dom
Dom, dom, dom, dom, dom, de, doobe, dom
Wah, woh, wah, wah wah

Dom, dom, dom, dom, dom, de, doobe, dom
Dom, dom, dom, dom, dom, de, doobe, dom
Dom, dom, dom, dom, dom, de, doobe, dom
Wah, woh, wah, wah wah

Love, love me darlin’
Come and go with me
Come go with me
‘way beyond the sea
I need you, darlin’
So come go with me

Come, come, come, come
Come into my heart
Tell me, darlin’
We will never part
I need you, darlin’
So come go with me

Yes, I need you
Yes, I really need you
Please say you’ll never leave me
Well, say, you never
Yes, you really never
You never give me a chance

Come, come, come, come
Come into my heart
Tell me, darlin’
We will never part
I need you, darlin’
So come go with me

Yes, I need you
Yes, I really need you
Please say you’ll never leave me
Well, say, you never
Yes, you really never
You never give me a chance

Love, love me darlin’
Come and go with me
Come go with me
‘way beyond the sea
I need you, darlin’
So come go with me

Come on go with me
Come on go with me
Come on go with me

L’esplendor dels castells medievals catalans │ Post del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Llibres gencat

castells boL’any 2016 es van iniciar els contactes entre el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina de San José de Costa Rica i el Museu d’Arqueologia de Catalunya. Així va sorgir l’idea d’un intercanvi d’exposicions, que s’ha concretat enguany amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull. L’exposició “Xamans i esperits. Tresors del Museu del Jade” de Costa Rica ha estat a l’abast del públic català entre març i juliol i “L’esplendor dels castells medievals catalans”, que s’inaugurà el 8 de març a Sant José es troba al MAC-Barcelona, encara més ampliada amb peces molt destacades i recursos museogràfics.

Vam escollir aquesta temàtica, amb l’aportació transcendent de la ciència arqueològica perquè ens va semblar singular i de fet el nom de Catalunya ve de Castlà, per tant ens va semblar una bona targeta de presentació. Podia generar interès i fascinació, sobretot a Costa Rica, de la mateixa manera que les cultures precolombines generen interès i fascinació en nosaltres. Allò diferent, fins i tot exòtic, si s’explica amb rigor científic, serveix per fixar l’atenció i captivar al gran públic.

A Catalunya tenim mostres antigues de castells, però la seva generalització es produeix pels volts de l’any 1000, amb diferents formes: els de frontera amb el món andalusí, els juridisccionals de control del territori i com a fórmula d’assentament i domini del poblament. Aquestes construccions s’acaben quan canvien les característiques socioeconòmiques de la societat i també les tàctiques militars. Les monarquies es fan més fortes i les corts atrauen la noblesa, les ciutats i el comerç floreixen, l’humanisme renaixentista es va imposant i l’artilleria fa inviable els vells castells que donen pas a les fortaleses, més adaptades a les noves tàctiques militars.

L’exposició “L’esplendor dels castells medievals catalans” recull l’evolució arquitectònica, la militar, la social i l’econòmica d’aquestes unitats mentre que els objectes reflecteixen la vida quotidiana a l’interior. És una visió sintètica del que van representar, adient per a tots els públics.

Volem difondre en base a la recerca científica en arqueologia, volem eixamplar el coneixement de les cultures i formes de vida del passat, volem que la nostra realitat cultural es conegui arreu. Aquestes són les nostres fites.

Fitxa de compra a la Llibreria en línia

L’esplendor dels castells medievals catalans (pdf)

Via:  L’esplendor dels castells medievals catalans │ Post del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Llibres gencat