Daily Archives: Març 1, 2019

Louise – Música

“Louise” is a song written by Leo Robin & Richard A. Whiting for the 1929 film Innocents of Paris, where it was performed by Maurice Chevalier. The song was Chevalier’s first hit in the United States, and was among the best selling records for 10 weeks in the summer of 1929. Chevalier recorded the song again in 1946 with Henri René’s Orchestra – RCA VICTOR-25-0093-A.

1929 HITS ARCHIVE: Louise – Maurice Chevalier

Maurice Chevalier & Leonard Joy Orchestra – Louise 1929

Wonderful! Oh, it’s wonderful
To be in love with you.
Beautiful! You’re so beautiful,
You haunt me all day through.

Every little breeze seems to whisper “Louise.”
Birds in the trees seem to twitter “Louise.”
Each little rose
Tells me it knows I love you, love you.

Every little beat that I feel in my heart,
Seems to repeat, What I felt from the start,
Each little sigh
Tells me that I adore you, Louise.

Just to see and hear you
Brings joy I never knew.
But to be so near you,
Thrills me through and through.

Anyone can see why I wanted your kiss,
It had to be But the wonder is this:
Can it be true,
Someone like you Could love me, Louise?

Innocent! You’re so innocent
And gentle as a dove.
Heaven sent! You were heaven sent,
An angel from above.

Every little breeze seems to whisper “Louise.”
Birds in the trees seem to twitter “Louise.”
Each little rose
Tells me it knows I love you, love you.

Every little beat that I feel in my heart,
Seems to repeat, What I felt from the start,
Each little sigh
Tells me that I adore you, Louise.

Often when I’m gloomy
And in my lonely room.
Thoughts of you come to me,
Like a sweet perfume.

Anyone can see why I wanted your kiss,
It had to be But the wonder is this:
Can it be true,
Someone like you Could love me, Louise?

El tresor de les Formigues | HISTÒRIESDEMAR

Les illes formigues, a cavall entre les poblacions de Palamós i de Palafrugell és un dels indrets de la costa catalana on hi ha hagut més naufragis. Des d´embarcacions fenícies fins a derelictes actuals. De fet, els fons submarins entre Palamós i Begur és on hi ha documentats enfonsaments.

La costa de les Formigues es un tram difícil per a la navegació costanera, especialment el freu que separa les illes de la costa. Hi ha nombrosos esculls i baixos que poden complicar molt la navegació en aquesta zona. Una atenció especial s´ha de tenir amb el Furió de Cala Estreta i al pas que hi ha entre el Cap de Planes i les mateixes illes.

No és d´estranyar que en aquests fons d´aquetes hi hagi documentats nombrosos derelictes. Alguns d´ells, recentment han estat estudiats a fons pel CASC (Centre d´Arqueologia Subaquàtica de Catalunya). Un dels més espectaculars és l’anomenat Formigues II descobert a finals del 2016 pel submarí Ictineu 3. Es troba a gairebé 50 m de profunditat., cosa que dificulta l’excavació per les llargues descompressions que s´han de realitzar.

El derelicte Formigues II és un dels més ben conservats i que pot aportar més informació als arqueòlegs. Foto: CASC

Formigues II és un naufragi d´una embarcació datada al segle I a C. Es tracta d´un vaixell de sis metres de mànega i uns 15 metres d´eslora que encara conserva intacta part de l´estructura de fusta, dues quadernes i els taulons que les uneixen, cosa que l´ha convertit en un jaciment únic que permetrà estudiar la tècnica constructiva de la nau. En gairebé tots els derelictes documentats es conserva només la càrrega.

En la primera campanya de prospecció s´ha procedit a la neteja de sediments i deixar el carregament al descobert per a fer la documentació fotogramètrica. Un cop acabada la campanya, els responsables de l´excavació han pogut documentar quasi dues centres àmfores, la gran majoria del tipus Dressel 7 i es creu que encara en queden bastantes de submergides i enterrades en el sediment que es trauran en les properes campanyes juntament amb l´excavació de la popa del vaixell, on es creu que hi pot haver els objectes més valuosos per a la investigació. Els investigadors han constatat també que part de les àmfores han estat espoliades.

Algunes de les àmfores recuperades estaven encara segellades i la gran majoria transportaven salsa de peix i garum. En algunes àmfores s´hi ha trobat restes del que contenia: espines, escates i ossos de peix. A partir d´aquestes mostres s´han fet les proves d´ADN i amb els resultats obtinguts d´aquets anàlisi es podria saber amb molta més exactitud els ingredients que es feien servir per elaborar aquest producte.

Els arqueòlegs del CASC creuen que el vaixell va ser sorprès per un temporal que finalment el va enfonsar. A partir de les troballes de les peces de ceràmica, algunes d´origen bètic, es pot concretar que el vaixell podia venir d´algun port d´Andalusia i que possiblement podria dirigir-se a ports com a Narbona o Arles on hi havia una demanda molt forta d´aquest producte. La troballa permetrà obrir noves vies d´investigació sobre el comerç marítim en aquella època.

Via:  El tresor de les Formigues | HISTÒRIESDEMAR