Daily Archives: Novembre 12, 2018

Midnight Dynamos – Música

Matchbox is an English rockabilly band that formed in 1971, and is still active as of 2016.
Singles
“Midnite Dynamos” (1980)
.

Matchbox – Midnight Dynamos 1980

You better beware and you better take care
When we hit the town tonight –
Kick away the blues
No time to lose honey
We can make it right
Pretty little thing
How your heart will sing
Fill it up with pure delight
In a supercharge from the gas garage
Explode like dynamite

We are the midnight dynamo’s
Only come alive when the old moon shows
We are the midnight
We are the midnight
Midnight dynamo’s
We are the midnight
Midnight dynamo’s

We are the midnight dynamo’s
So baby get a load of the fancy clothes
We are the midnight dynamo’s
We are the midnight
Midnight…

Hurry on down pretty mama we’re bound now
And we’re really set to go
You’ve never been alive cut the fancy jive
Don’t you ever tell me no
Come-acome-away hear to the hot band play
How they always steal the show
Gonna wear you out make you jump and shout
You won’t have time to blow

We are the midnight dynamo’s

Any place we cruisin’
People know us one by one
Ready packed for action fun
For all and all for fun
We are the midnight dynamo’s

La UB incrementa un 17 % les publicacions en accés obert | Blog del CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

Des de l’any 2011, la Universitat de Barcelona ha augmentat un 17 % les seves publicacions en accés obert, fins a arribar, l’any 2017, a un 27,4 % del total de les publicacions anuals. Aquestes són les dades que mostra l’Observatori de l’Accés Obert (OAO), una iniciativa impulsada l’any 2016 per la UB i la UPC per fer un seguiment de l’accés obert a les dues institucions.

Les dades de l’Observatori recullen un augment considerable en els darrers cinc anys de les publicacions en accés obert. Segons Ignasi Labastida, responsable de la Unitat de Recerca i Innovació del CRAI de la UB, «a partir d’aquestes dades es podran proposar escenaris de futur més realistes i analitzar-los per tal d’aconseguir la transició completa cap a l’accés obert».

Via: La UB incrementa un 17 % les publicacions en accés obert | Blog del CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació