Daily Archives: Novembre 11, 2018

Crazy Rhythm – Música

“Crazy Rhythm” is a thirty-two-bar swing show tune written in 1928 by Irving Caesar, Joseph Meyer, and Roger Wolfe Kahn for the Broadway musical Here’s Howe.

Roaring 20s: Crazy Rhythm – Roger Wolfe Kahn & His Orch.,1928

Only the verses in bold are sung in this version

I feel like the Emperor Nero when Rome was a very hot town
Father Knickerbocker, forgive me, I play while your city burns down
Through all its night life I fiddle away
It’s not the right life, but think of the pay
Someday I will bid it goodbye, I’ll put my fiddle away and I’ll say

Crazy rhythm here’s the doorway
I’ll go my way, you’ll go your way
Crazy rhythm from now on we’re through
Here is where we have a showdown
I’m too high-hat, you’re too low-down
Crazy rhythm here’s goodbye to you

They say that when a high-brow meets a low-brow walking along Broadway
Soon the high-brow, he has no brow
Ain’t it a shame, and you’re to blame
What’s the use of Prohibition?
You produce the same condition
Crazy rhythm I’ve gone crazy, too

Ev’ry Greek, each Turk and each Latin, the Russians and Prussians as well
When they seek the lure of Manhattan, are sure to come under your spell
Their native folksongs they soon throw away
Those Harlem smoke songs, they soon learn to play
Can’t you fall for Carnegie Hall, oh Danny, call it a day and we’ll say

Crazy rhythm here’s the doorway
I’ll go my way, you’ll go your way
Crazy rhythm from now on we’re through
Here is where we have a showdown
I’m too high-hat, you’re too low-down
Crazy rhythm here’s goodbye to you

They say that when a high-brow meets a low-brow walking along Broadway
Soon the high-brow, he has no brow
Ain’t it a shame, and you’re to blame
What’s the use of Prohibition?
You produce the same condition
Crazy rhythm I’ve gone crazy, too

500 Km2 | HISTÒRIESDEMAR

El nou model català de gestió pesquera aprovat recentment dona molt més protagonisme en la pressa de decisions als agents implicats. En aquest sentit, les confraries de pescadors de la demarcació de Girona: Blanes, Palamós, Roses, el Port de la Selva i Llançà han proposat a l´administració la creació d´una àrea vedada de 500 km2 gestionada per ells mateixos sota les directrius dels científics de l´ICM. En aquetes àrees, es crearan comissions permanents per fer-ne el seguiment que funcionaran de manera congestionada.

Arran dels mals resultats en les captures dels pescadors d’arrossegament que s´han produït en els darrers temps, els propis pescadors s´han adonat que cal una mentalitat molt més oberta si es vol continuar treballant en un futur molt proper. El mateix col·lectiu va tenir la iniciativa per implementar aquestes mesures de sostenibilitat i de preservació del recursos i els científics de l´ICM s’encarreguen de fer el seguiment per a mesurar els efectes de les mesures adoptades.

Detall de les diverses àrees de pesca d´arrossegament cogestionades. A sota en verd àrees de captura del lluç, en blau de l´escamarlà i en taronja de la gamba. Font: ICM

Es tracta d´una iniciativa única a la regió mediterrània que potencia les mesures per la preservació des recursos i la sostenibilitat de l´activitat. Amb aquesta proposta es fuig de la concepció tradicional de la explotació dels caladors i s´impulsa una nova manera de fer les coses. L´objectiu final de la proposta és recuperar els recursos pesquers i poder mantenir la viabilitat del sector de la pesca d´arrossegament.

Les zones protegides tenen un elevat valor ja que són àrees de reproducció i d´alevinatge d´espècies amb interès comercial que es troben en l´actualitat molt sobreexplotades i al límit del col·lapse com ara el lluç, el moll, la gamba o l´escamarlà. En definitiva es tracta de fer una gestió diferent dels caladors d´arrossegament que, fins fa poc, se’ls considerava com a àrees de producció il·limitada on els quillats podien feinejar sense treva i on sempre s´extreia recursos.

Ens els 500 km2 d’àrees proposades s´hi troben regions on la pesca està regulada com és el cas de la gamba a Palamós que ja fa uns anys que funciona amb molt d´èxit o la gamba del Cap de Creus de recent incorporació. També s´hi troben regions vedades a l´activitat pesquera com és el cas de la regeneració de l´hàbitat de Blanes-Palamós entre d´altres. La relació de zones regulades i els seus objectius són els següents:

Regeneració d’hàbitat de Blanes-Palamós (37.95 km2) (Àrea de no pesca)
Objectiu: Regenerar aquests caladors tradicionals i contribuir en la reducció de la pressió en les espècies més sobreexplotades: la maire, el lluç i el rap.

Gestió de l’escamarlà Roses-Palamós (9.16 km2) (Àrea de no pesca)
Objectiu: Reduir l’impacte sobre les poblacions d’escamarlà amb la creació d’una àrea de no-pesca per a facilitar la seva recuperació.

Gestió del lluç de Roses (51.73 km2) (Àrea de no pesca)
Objectiu: Protegir el reclutament del lluç i afavorir la reproducció dels adults mitjançant el tancament de forma permanent d’aquesta àrea.

Gestió de la gamba de Palamós (334.13 km2) (Pesca regulada)
Objectiu: Millorar la selectivitat de les captures de gamba mitjançant la regulació de la malla de l´art i la gestió de les zones de pesca.

Gestió de la gamba del Cap de Creus (65 km2) (Pesca regulada)
Objectiu: Gestionar de manera sostenible la pesca d´aquesta espècie de forma consensuada entre les confraries de Roses, Port de la Selva i Llançà.

Via: 500 Km2 | HISTÒRIESDEMAR