Daily Archives: Mai 8, 2018

El 155 i el corall vermell | HISTÒRIESDEMAR

La decisió del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) d´adjudicar dotze llicencies per a la extracció de corall vermell (Corallium rubrum) en aigües exteriors de Catalunya ha deixat perplex tothom. L´aberrant decisió va en contra de les directrius científiques i dels criteris que la Generalitat de Catalunya havia establert recentment.

Les aigües exteriors són aquelles que són competència de l´Estat Espanyol, en contraposició a les aigües interiors que, en el cas de Catalunya, són potestat de la Generalitat i queden a l´interior d´una línia imaginaria que uneix els caps entre sí. Fora d´aquesta línia es troben les aigües exteriors. A Catalunya, les aigües interiors prenen certa importància al nord del Cap de Begur i fins a la frontera amb França i a sud del Cap de Salou i fins al cap de Tortosa. Entre aquets dos punts, la resta de la costa no té pràcticament aigües interiors i és precisament entre Arenys de Mar i el Cap de Begur, on l´estat espanyol ha concedit les polèmiques llicencies d´extracció del corall.

Aigües interiors i aigües exteriors. Font: Radio Capital

El corall vermell va ser inclòs el 2015 en la categoria d’espècies en perill d´extinció de la llista vermella de la Mediterrània elaborada per la IUCN i un informe encarregat a científics adscrits a centres d´investigació de Catalunya, França i els Estats Units considera que el 90 % de les poblacions de corall presenta un estat de conservació crític i consideren que la recuperació del corall només seria possible en absència d´activitats extractives. El mateix informe també adverteix que es requereixen més de trenta anys per a assolir un bon nivell de conservació i per aquesta raó recomanen que hi hagi una moratòria d´almenys de vint anys.

Corall vermell. Foto: Jordi regàs CIB

Per a tot plegat, a l´any 2016, la Generalitat va reduir de deu a cinc les autoritzacions per aqueta activitat i el 2017 va establir una veda d’extracció per un període de deu anys que afectava les aigües interiors de Catalunya entre el Cap de Begur i la frontera amb França, on es situa la practica totalitat d´aquesta espècie i es concentra l´activitat extractiva. Ara, la decisió de Madrid posa en perill crític el poc corall que encara queda en el tram on el ministerio ha atorgat les dotze llicencies i a més crea problemes de control amb el corall vermell de les aigües interiors.

Aquesta situació és especialment greu a les Illes Formigues, situades en aigües exteriors on l´extracció pot deixar en perill de mort una de les àrees amb una major biodiversitat biològica de casa nostra. També pot ser greu l’impacte en algunes zones de Tossa i de Lloret on encara s´hi localitzen algunes branques.

El govern central ha aprofitant una interpretació abusiva de l´article 155 per atorgat les llicències obviant la moratòria decretada per la Generalitat i els informes científics. L’única explicació a la voluntat del ministeri es la de fer mal al nostre patrimoni natural.

El corall vermell ha estat sotmès, des de temps immemorials, a una forta pressió pesquera per al seu us en joieria. Ja hi ha referències de la seva extracció amb apnea entre els grecs i els romans. Fins als anys 80 les captures es feien amb un art de pesca molt poc selectiu, la barra italiana, i que avui esta totalment prohibit. Ara, els corallers utilitzen els equips de respiració autònoma per a realitzar immersions i agafar el corall.

Es tracta d´un animal colonial de creixement molt lent. Creix entre tres a cinc mil•límetres cada any, aquest depèn de paràmetres com la llum, la temperatura o els nutrients. Les branques de corall donen refugi a gran diversitat d´espècies creant un hàbitat únic, el coral.ligen, protegit per diverses normatives europees. Això però és una altre històriademar.

Via:   El 155 i el corall vermell | HISTÒRIESDEMAR

Big Girls Don’t Cry – Música

Big Girls Don’t Cry” is a song written by Bob Crewe and Bob Gaudio and originally recorded by The Four Seasons. It hit number one on the Billboard Hot 100 on November 17, 1962, and, like its predecessor “Sherry,” spent five weeks in the top position but never ranked in the Billboard year-end charts of 1962 or 1963. The song also made it to number one, for three weeks, on Billboard’s Rhythm and Blues survey.
According to Gaudio, he was dozing off while watching the John Payne/Rhonda Fleming/Ronald Reagan movie Tennessee’s Partner (1955) when he heard Payne’s character slap Fleming in the face. After the slap, Fleming’s character replied, “Big girls don’t cry.” Gaudio wrote the line on a scrap of paper, fell asleep, and wrote the song the next morning.
However, the now-famous line does not appear in the Ronald Reagan film. According to Bob Crewe, he himself was dozing off in his Manhattan home with the television on when he awoke to see John Payne manhandling Rhonda Fleming in Slightly Scarlet, a 1956 film noir based on a James M. Cain story. The line is heard in that film.

Big Girls Don’t Cry – Frankie Valli and the Four Seasons

Frankie Vallie and The Four Seasons Big Girls Don’t Cry

Big girls don’t cry
Big girls don’t cry

Big girls don’t cry-yi-yi (they don’t cry)
Big girls don’t cry (who said they don’t cry?)
My girl said goodbye-yi-yi (my oh my)
My girl didn’t cry (I wonder why)

told my girl we had to break up
(Silly boy) hoped that she would call my bluff
(Silly boy) then she said to my surprise
“Big girls don’t cry”

Big girls don’t cry-yi-yi (they don’t cry)
Big girls don’t cry (who said they don’t cry?)

Baby I’m a fool (I’m such a fool)

“Shame on you” your mama said
(Silly girl) “Shame on you, you’re cryin’ in bed”
(Silly girl) “Shame on you, you told me lies”
Big girls do cry

Big girls don’t cr-yi-yi (they don’t cry)
Big girls don’t cry (that’s just an alibi)
Big girls don’t cry
Big girls don’t cry
Big girls don’t cry
Big girls don’t cry
Big girls don’t cry

Via:   Big Girls Don’t Cry – The Four Seasons | AMERICA ON COFFEE