Monthly Archives: gener de 2016

Nació i imperi

lanacionimperial
El llibre: Josep M. Fradera, La nación imperial (1750-1918), Barcelona, Edhasa, 2015

=======================

lavenç
La meva ressenya: Genis Barnosell, “Nació i colònia: una comunitat d’iguals?”, L’Avenç, 419, gener 2016, p.61-63

Història! Bloc de Genís Barnosell

Josep M. Fradera ha publicat un llibre colossal sobre les relacions entre nació i imperi a partir de l’experiència històrica dels imperis espanyol, britànic, francès i dels Estats Units entre 1750 i 1918. Un llibre que no és només una font de dades impressionant sinó una completa relectura del tema que qüestiona de soca-rel els relats ortodoxos sobre la nació espanyola, britànica o francesa.

View original post 230 more words