Monthly Archives: Mai de 2014

CORONA D’ARAGÓ O CORONA CATALANO-ARAGONESA?. DIFERÈNCIES, CONCEPTES, PREJUDICIS I SOLUCIÓ CIENTÍFICA

Featured Image -- 372El imperi carolingi tenia uns territoris que anomenava "marques" que servien de "coixí" - per dir-ho d'alguna forma amb els territoris que tocaven amb l'estranger. Així va nèixer la Marca Hispanica.Plànol de la expansió Mediterrània de Catalunya a la Mediterrània (segles XIII-XIV i XV). En l'expansió Mediterrània hi van tenir un paper preponderant els catalans sobre aragonesos