Monthly Archives: febrer de 2014

La transició espanyola a la democràcia: “ni modèlica ni immodèlica”

Història! Bloc de Genís Barnosell

En el marc d’una nova revista digital d’accés obert que porta per nom Franquisme & Transició, Pere Ysàs (UAB) fa una ressenya de la bibliografia disponible sobre la Transició espanyola a la democràcia. Crec que cal retenir-ne algunes idees com a aportació interessant a un debat que no s’acaba:

suarezgonzalez“Sobre la presència de la transició en el debat públic es manté la divergència radical entre dues explicacions que, tanmateix, comparteixen bona part de l’argumentació bàsica: la de l’èxit del canvi polític conduït per una part del reformisme franquista, i la que, reforçada i ampliada en els darrers anys, considera la transició com la font de tots o de gairebé tots els mals del nostre passat immediat i del present”, pèrò la recerca permet una aproximació prou diferent a les “visions simplistes” que “han conformat la visió de la transició en sectors extensos de la societat”.

Una primera idea important és que el franquisme estava en…

View original post 722 more words