Daily Archives: Juliol 10, 2013

La llengua és una forma d’intel·ligència

UCRONIES

“Sovint són les paraules mateixes les que il·luminen el pensament, i no al revés”, fa dir Sánchez Piñol a Martí Zubiría, l’heroi de la seva última novel·la. És vera. Pensem tan malament que el pensament no troba les paraules. En canvi les paraules –no sé com s’ho fan– s’encoblen i a vegades fan visible una veritat. Això passa perquè la llengua és una forma d’intel·ligència.

La llengua és més coses, esclar: és un dipòsit de cultura, un catalitzador d’emocions, un connector social. La llengua som nosaltres. La precisió i la riquesa de la llengua no és sinó la precisió i la riquesa de l’ànima. Però el que m’impressiona és aquesta capacitat que la llengua té de precedir el pensament. És com la càbala: un aplega lletres de manera arbitrària i de cop i resposta troba una veritat. Són les paraules mateixes que es busquen en cerca d’un sentit, com si…

View original post 77 more words